Kunstneren

En meget stor del af billedhuggeren, professor H.W. Bissens virke i 1850-erne drejede sig om arbejder omkring personer og begivenheder under krigen 1848-50. Som tidligere omtalt blev general Olaf Rye begravet den 15.september 1849 på Garnisons Kirkegård i København, og af Bissens fem indsendte tegninger med forslag til et mindesmærke valgtes en militær buste, hvor generalen gengives i antikiserende form med feltherrekappe og sværdrem. Busten støbtes i bronze af C. F. Holm, og blev rejst på et højt fodstykke af norsk granit, og udsmykket bl.a. med en tekst af B.S. Ingemann. Afsløringen af busten på gravstedet fandt sted den 4. maj 1852.

H.W. Bissen havde allerede skabt et væsentligt monument i Fredericia: Relieffet på Kæmpegraven, som blev afsløret den 6. juli 1853. Allerede i marts 1850 udsendte betydende folk i Fredericia en opfordring til tegning af bidrag til et værdigt monument over de mange faldne i Kæmpegraven.

H.W. Bissen afsluttede arbejdet, et basrelief,  den 15. august 1851. Derefter blev det overladt bronzestøber C.F. Holm i København at udføre relieffet til opsætning på Kæmpegraven i Fredericia. Bissens egen titel på relieffet var: "Soldater, som begrave deres faldne kammerat".  Relieffet blev anbragt på en kraftig blok af sleben, norsk granit midt på graven mod Kongensgade.
Bissens buste af Olav Rye, på Garnisons Kirkegård i København, 1852
Bissens relief på Kæmpegraven i Fredericia, 1853